Általános Szerződési Feltételek

I. Bevezető rendelkezések

 • Jelen ÁSZF a Szolgáltató által üzemeltetett joga-most.hu honlapon – továbbiakban: honlap – nyújtott online szolgáltatások igénybevételére vonatkozik.
 • Jelen ÁSZF alapján megkötött egyedi szerződést a Szolgáltató nem iktatja, azt a felek kizárólag elektronikus formában kötik meg.
 • A Szerződés és a szerződéskötés nyelve a magyar.
 • Jelen ÁSZF nem tartalmaz magatartási kódexre való utalást.
 • Jelen ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi, a joga-most.hu honlap szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó, a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött egyedi szerződésre.

II. Szolgáltató adatai

 • Szolgáltató neve: Németh Ildikó Tünde E.V.
 • Szolgáltató székhelye: 9700 Szombathely, Herman Ottó utca 28.
 • Szolgáltató telefonszáma: +36 70 429 2962
 • Szolgáltató e-mail címe: [email protected]
 • Nyilvántartási szám: 54144413
 • Adószám: 55462482-1-38
 • Bankszámlaszám: OTP 11773470-05305403-00000000

(továbbiakban: Szolgáltató)

III. A megvásárolható szolgáltatások köre (továbbiakban: Szolgáltatás)

 1. Jógaórákról készült videó felvételek internetkapcsolaton keresztüli online megtekintésének lehetősége (havi előfizetési díj vagy bizonyos óratípusok – workshopok, tanfolyamok – esetében különdíj ellenében).

IV. A megrendelés menete

 1. A regisztráció végrehajtása, a szükséges adatok megadásával.
 2. A kosár használata a termék kosárba helyezésével, a megrendelés összeállítása.
 3. A megrendelés elküldése.
 4. Online bankkártyás fizetés.
 5. A megrendelés visszaigazolása.
 1. Regisztráció

A honlapon nyújtott szolgáltatások igénybevételére a Felhasználó a honlapon – az adott tanfolyam leírásában – lévő webshop alatt található adatlap kitöltésével és elküldésével regisztrálhat. A regisztráció alkalmával a Felhasználó nyilatkozik jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak elfogadásáról. Sikeres regisztrációról a Szolgáltató e-mailben értesíti a Felhasználót. A Felhasználó a jelszavat köteles titokban tartani, azt kizárólag személyesen jogosult használni, azt tilos harmadik személynek átadni, vagy hozzáférhetővé tenni. A Felhasználó bármikor írásban (e-mailben vagy ajánlott levélben) kérheti a Szolgáltatótól regisztrációja törlését.

 1. Webshop

Az online webshopot az Activecampaign.com levelező rendszere, a számlázást a Szamlazz.hu programja, míg a bankkártyás fizetést a Paylike.hu fizetési szolgáltató végzi.

 1. Megrendelés, a szolgáltatás igénybevétele

A felhasználó a szolgáltatás igénybevételére az 1. pont alatt részletezett regisztrációt, valamint a mindenkor hatályos árlistában foglalt szolgáltatási díjak igazolt megfizetését követően (sikeres aktiválás) jogosult. A szolgáltatás igénybevételre való jogosultság megszerzésekor a szolgáltató e-mailben értesíti a felhasználót. Havi/féléves/éves előfizetés esetén a hozzáférés érvényessége az emailes értesítéstől számított 30/182/365 nap. Különdíj ellenében megtekinthető óratípusok esetében a hozzáférés a megvásárolt videó(k) megtekintésére érvényes. Ajándékutalvány vásárlása esetén, a Szolgáltató belépési kuponkódot biztosít a Felhasználónak, amely a kuponkód aktiválásának napjától érvényes (halasztott aktiválás).

 1. A regisztráció során megadott adatok ellenőrzésére, ill azok módosítására az „Adatok módosítása” gombra kattintva van lehetőség.

A Felhasználó az adatbeviteli hibákat a megrendelés során, a tényleges megrendelés előtt is ellenőrizheti és módosíthatja (pl. számlázási adatok módosítása opció).

V. Árak / fizetési feltételek

 1. A szolgáltatások mindenkor érvényes árai a honlapon az adott terméket kiválasztva a termék oldalán található. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatások díját bármikor egyoldalúan módosítani. A szolgáltatási díj módosításának közzététele a honlap ugyanezen pontjain történik. A módosítás a honlapon való közzététel időpontjától érvényes. Ezekről a módosításokról a Szolgáltató a már regisztrált Felhasználókat írásban értesíti. Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. A tévedésből, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett díjakért felelősséget a Szolgáltató nem vállal.
 2. A fizetés online bankkártyás fizetés, a fizetési oldalon részletesen meghatározottak szerint. Bankkártyás fizetés a paylike.hu szolgáltatónál történik. Kivételt képez az átutalásos fizetés, amelyet a vásárló indít a saját bankszámlájáról.

2.1. A vásárló tudomásul veszi, hogy a Németh Ildikó Tünde E.V. (Magyarország 9700 Szombathely, Herman Ottó utca 28.) adatkezelő által a http://sissishape.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek a Paylike ApS. (P. O. Pedersensvej 14, Aarhus, Dánia), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

Vezetéknév,
Keresztnév,
Cégnév (nem kötelező),
Cím (ország, utca, házszám, város, megye, irányítószám),
Telefonszám,
Email cím
Megrendelés azonosító száma
Termék azonosító száma, neve, darabszáma

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a Paylike Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://paylike.io/privacy/end-users

 1. A felhasználó elfogadja, hogy vásárlásairól minden számláját kizárólag elektronikus úton, pdf formátmumban, kinyomtathatóan kapja meg a Németh Ildikó Tünde EV-tól az általa megadott e-mail címre. A felhasználónak a fogadói oldalon kötelessége gondoskodni arról, hogy minden a Németh Ildikó Tünde EV által küldött elektronikus úton történő számla kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) adaptálva lettek. Esetleges, a Németh Ildikó Tünde EV-hoz intézett automatikus válaszok, (mint például “out of the office” értesítések) nem vehetők figyelembe és nem állhatnak az érvényes kézbesítés útjában. E-mail cím változása esetén a Felhasználó köteles a Németh Ildikó Tünde EV-t azonnal elektronikusan írásban és jogérvényesen levélben értesíteni.

VI. A szolgáltatás igénybevételének időtartama/ felmondás lehetősége

 1. Havidíjas előfizetés esetén az előfizetés automatikus meghosszabbodása: Az előfizetés legrövidebb időtartama 30 nap. Jogszerű felmondás hiányában minden 30 napos előfizetés, az aktuális előfizetési időszak utolsó napján, automatikusan, további 30 nappal meghosszabbodik. A Felhasználó az adott előfizetési időszak utolsó napjáig jogosult az előfizetést lemondani. Ebben az esetben az előfizetés nem hosszabbodik meg, az az adott időszak utolsó napján megszűnik. A lemondást vagy írásban, a Szolgáltató II. pontban jelölt email címére kell megküldeni, vagy a felhasználó bejelentkezése után a Fiókom / Előfizetések oldalon az Előfizetés törlése, vagy az Előfizetés szüneteltetése gombokra kattintva teheti meg.
 2. Különdíj ellenében befizetett tanfolyamok, workshopok esetében az elérés végleges.

VII. Hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez

 1. A Felhasználó az Adatvédelmi tájékoztatót megismerte, az abban foglaltakat elfogadja.
 2. A Felhasználó kifejezetten hozzájárul az Adatvédelmi Tájékoztatóban megjelölt személyes adatainak kezeléséhez.

VIII. Egyéb rendelkezések

 1. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy amennyiben a szolgáltatás igénybevételét megkezdte, elállásra nem jogosult. Befizetett összeget a Szolgáltató nem térít vissza.
 2. Jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a regisztrációkor megadott személyes adatait az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje.
 3. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy jelen honlapon nyújtott szolgáltatásokat saját kockázatára veszi igénybe.
 4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani. A módosítás jelen honlapon való közzététellel válik hatályossá.
 5. Jelen honlap szerzői jogvédelem alatt áll. A honlapon megjelenített tartalom részét vagy egészét kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet bármilyen formában felhasználni.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. (1959. évi IV. tv.), a 2001. évi CVIII., valamint a 17/1999 (II.5.) Korm.r. rendelkezései az irányadóak.